අද (01) සිට මිල අඩු කරන අධි මිල ඖෂධ 10 සහ වෛද්‍ය නිෂ්පාදන 15

ඉතා මිල අධික පිළිකා ඖෂධ 10 ක්, තෝරා ගත් ඖෂධ නිෂ්පාදන 13 ක සහ වෛද්‍ය උපකරණ 02 ක මිල නියාමනය සැප්තැම්බර් 01 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ඉතා මිල අධික පිළිකා ඖෂධ 10 ක ටෙන්ඩර් මිල පාලනයකට ලක්කර තිබේ
වැඩිදුර කියවන්න Hot Gossip හි https://wp.me/p9UMvO-2Rk වෙත පිවිසෙන්න.

Advertisements

:enHow to Free Up Disk Space on Android Devices::siඔබේ Android උපාංගයේ Free Memory වැඩි කරගන්නේ කෙසේ ද?:

:enLearn how to free up disk space on android devices! Reducing of free storage space is normal that when you use an Android smart-phone or a tab over a time. <span title=”Android වර්ගයේ උපාංගයක මේ ආකාරයට storage space එක අඩු වීමට හේතු ගණනාවක් බලපානවා.

“>There are a number of reasons to fill up the storage space on Android devices.

Read more about :enHow to Free Up Disk Space on Android Devices::siඔබේ Android උපාංගයේ Free Memory වැඩි කරගන්නේ කෙසේ ද?: on ITBro

:enHow to Add Voice Comments on Facebook::siFacebook වල තමන්ගේ ම කටහඩින් Comment දාන්නේ කොහොමද?:

:enIt’s time to say goodbye to typing comments on Facebook, You can express your idea by keeping a voice comment on Facebook with your own voice and impress your loved ones and friends! This article will explain how to add voice comments on Facebook with few easy steps.

Read more about :enHow to Add Voice Comments on Facebook::siFacebook වල තමන්ගේ ම කටහඩින් Comment දාන්නේ කොහොමද?: on ITBro

:enHow to Create Restart Shortcut in Windows 7::siWindows ඉක්මනින් Restart කරන්න Shortcut එකක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි.:

:enEveryone knows how to restart a computer. But in this article I will tell you about a faster way to restart your windows PC. That’s, creating a restart shortcut and restarting your PC using that desktop shortcut.

Read more about :enHow to Create Restart Shortcut in Windows 7::siWindows ඉක්මනින් Restart කරන්න Shortcut එකක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි.: on ITBro